Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2020

nicdostracenia
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
Reposted fromadriannak adriannak viaxvcth xvcth

January 17 2020

nicdostracenia
6925 2cc4

December 24 2019

nicdostracenia
3693 29e9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaudacityofhuge audacityofhuge
nicdostracenia
9630 b28f 500
Reposted fromnotnow notnow vialaj laj
nicdostracenia
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes vialaj laj

November 13 2019

nicdostracenia
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakiks kiks
nicdostracenia
3222 563b
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszarakoszula szarakoszula

October 31 2019

nicdostracenia
Reposted frombluuu bluuu
nicdostracenia
Można być silną kobietą i ponad wszystko pragnąć miłości mężczyzny.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
nicdostracenia
9134 f719 500
Ja, Olga Hepnarova 2
nicdostracenia
6730 80cb 500
Reposted fromexistential existential viaCattleya Cattleya
nicdostracenia
1062 7bdb 500
Ja, Olga Hepnarova 4
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamefir mefir

October 27 2019

nicdostracenia
8779 28f7 500
Gnój, Wojciech Kuczok
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0
nicdostracenia
(...)Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego
— Marcin Bruczkowski - Radio Yokohama
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawszystkodupa wszystkodupa
nicdostracenia
6092 7c85 500
nicdostracenia
6089 cc39
nicdostracenia
6314 8a21 500
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
nicdostracenia
3506 d2c5 500
nicdostracenia
7173 527c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaeyot eyot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...