Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2017

5287 2b3f 500
Reposted fromcarolinecrane carolinecrane viaChibichan Chibichan
nicdostracenia
nicdostracenia
nicdostracenia
9574 0978 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
nicdostracenia
9193 ca95
Reposted fromdivi divi viajazzuj jazzuj

September 15 2017

8870 84a8 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viazupson zupson
nicdostracenia
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viawerkacholerka werkacholerka

August 24 2017

nicdostracenia
6597 1d12
Reposted fromtayfun tayfun viapersona-non-grata persona-non-grata

August 20 2017

nicdostracenia
7881 2c8f 500
Reposted from0 0 viaMagnolia11 Magnolia11
nicdostracenia
Zapaliłem papierosa, choć wcale nie chciało mi się palić. Ale musiałem coś robić. Nieustannie. Żeby nie myśleć. Żeby ani przez chwilę nie spojrzeć prawdzie w twarz. A raczej w twarze, bo prawda, którą chciałem poznać, miała ogrom twarzy. Dziesiątki, setki twarzy. Miała też jedną i przeogromną twarz; była nią bezsilność. Porażająca. Wiedziałam, czułem, że źle się dzieje, i nie potrafiłem niczego zrobić. Nie miałem wyjścia. Ot, po prostu nie miałem wyjścia. Być może wszystko to było złudzeniem, być może istniało jakieś rozwiązanie, ale nie potrafiłem go znaleźć.
— Jarosław Borszewicz "Mroki"
Reposted fromstercum stercum viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
nicdostracenia
0858 bc12
Reposted fromscorpix scorpix viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
nicdostracenia
5439 d075
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

August 19 2017

nicdostracenia
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra viaEtien Etien

August 14 2017

nicdostracenia
6249 0375 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl