Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

nicdostracenia
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viacytaty cytaty
nicdostracenia
nicdostracenia
I coś mieszkało w jej oczach, jakaś dziwna nostalgia, złamanie, skwaszenie.. 
— J. Żulczyk
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viaoutoflove outoflove

July 25 2017

nicdostracenia
-Dlaczego chce Pan wrócić do Polski?
-Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.
— Marek Hłasko na pytanie dziennikarza o przyczyny powrotu do kraju
Reposted fromTinySilentSoul TinySilentSoul viacannellle cannellle
nicdostracenia
7305 fd6e
Reposted fromagridoce agridoce viaIriss Iriss
nicdostracenia
8411 557b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
nicdostracenia
6687 9999 500
Reposted fromMuppet Muppet viajointskurwysyn jointskurwysyn
nicdostracenia
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
nicdostracenia
9680 986d
Reposted fromgingillo gingillo viajointskurwysyn jointskurwysyn
nicdostracenia
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viayouaresonaive youaresonaive
nicdostracenia
Nie dotarło. Siedziała wkurwiona i zachowywała się jak milcząca idiotka. To niesamowite, że niektórzy nawet milcząc pierdolą głupoty.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viasatyrlane satyrlane

July 19 2017

nicdostracenia

Nasze matki mając 27 lat były już zamężne i miały dziecko. Co ma dzisiejsza 27 latka? Kaca po imprezie, ciemne okulary i brak złudzeń. Chce harlequina a świat jej daje głównie pornhub.com. 

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viakoloryzacja koloryzacja
nicdostracenia
Reposted frombluuu bluuu
nicdostracenia
7587 46ba 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viakoloryzacja koloryzacja
nicdostracenia
nicdostracenia
2275 a6f9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszarakoszula szarakoszula
nicdostracenia
5440 8327
Reposted fromlittlestories littlestories viaEtien Etien
nicdostracenia
8674 beaf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaEtien Etien
nicdostracenia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl