Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2017

nicdostracenia
1460 8890 500

July 02 2017

nicdostracenia
Reposted frombluuu bluuu
nicdostracenia
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viawarkocz warkocz

June 21 2017

nicdostracenia
8393 be3f 500
Reposted frompulperybka pulperybka
nicdostracenia
A kiedy jej się pojawiały te nawroty przykre, kiedy zaczynała się wymykać sama sobie, musiałem ją trzymać mocno, chronić musiałem, bo w tych okresach mogła się poobijać o powietrze.
— Wojciech Kuczok "Widmokrąg"
Reposted fromBotwinka Botwinka viaIriss Iriss
nicdostracenia
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viaoutoflove outoflove
nicdostracenia
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viaoutoflove outoflove
nicdostracenia

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viaoutoflove outoflove
nicdostracenia
nicdostracenia
nicdostracenia
6135 a329
Reposted frommaking-love making-love viazupson zupson
nicdostracenia
  Ty znowu byłaś taka, że chcialem jeszcze bardziej.   
Reposted fromla-lu la-lu viazupson zupson
nicdostracenia
nicdostracenia
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromznikajac znikajac viaszarakoszula szarakoszula
nicdostracenia
Niech na twarzy uśmiech gości, wiem że wszystko się ułoży. NIC NIE ZBURZY TEJ MIŁOŚCI.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
nicdostracenia
Reposted frombluuu bluuu
nicdostracenia
nicdostracenia
nicdostracenia
3141 0b7d
Reposted frompampunio pampunio viazielono zielono
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl