Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

nicdostracenia
Kiedy jesteś na wakacjach albo obchodzisz uroczystość rodzinną, nie przejmuj się zbytnio kosztami. To nie jest czas liczenia pieniędzy, to jest czas gromadzenia wspomnień.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawarkocz warkocz
nicdostracenia
4415 f5bc 500
Reposted fromonakochago onakochago viawarkocz warkocz
nicdostracenia
5702 04ab
Reposted fromoutoflove outoflove viawarkocz warkocz

July 17 2018

nicdostracenia
2032 c0de 500
nicdostracenia
2657 b8d3 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viashakeme shakeme
nicdostracenia
Była wreszcie spełnioną kobietą. Znalazła ukochanego, a z nim - brakującą cząstkę własnego życia.
— Uziel Mora
Reposted fromSEEiK SEEiK viadancingwithaghost dancingwithaghost

July 16 2018

nicdostracenia
6556 38c6 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazielonykot zielonykot
nicdostracenia
"Mam taki specyficzny rodzaj egoizmu, że lubię pomagać ludziom. To mnie bawi."
— Joanna Kulmowa
Reposted frommerkaba merkaba viamrs-cosmos mrs-cosmos
nicdostracenia

July 13 2018

nicdostracenia
2679 beca 500
Reposted fromyveee yveee viadancingwithaghost dancingwithaghost

July 11 2018

nicdostracenia
8637 b1a0
Reposted fromkarahippie karahippie
nicdostracenia
I gdzieś w środku był ten smutek, ta wiedza, że to i tak skończy się źle. Że ten ogień was spali. Że macie w sobie za dużo prądu, że on może porazić was samych.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
nicdostracenia
nicdostracenia
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.

July 10 2018

nicdostracenia
7087 a20b
Reposted fromflesz flesz viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

July 01 2018

nicdostracenia
nicdostracenia
Słowa mi się zmęczyły.
— Wojciech Kuczok
Reposted frompesy pesy viatobecontinued tobecontinued

June 28 2018

nicdostracenia
7044 d865

June 25 2018

nicdostracenia
by Ezgi Polat
Reposted fromtowo85 towo85 viayanek yanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl