Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2019

nicdostracenia
Pisz do mnie czasem, bo umieram
Pisz tak, jakbyś myślał, że nigdy nikomu tego nie pokażesz
A później wyślij
Reposted fromxalchemic xalchemic viasatyrlane satyrlane
nicdostracenia
– (…), gdyby pani wiedziała, ile razy byłem zakochany w ten sposób!  – Ależ jak to, w kim?  – W nikim, w ideale, w tej co się we śnie przyśni. Stwarzam w marzeniu całe powieści. 
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
nicdostracenia
1353 9c18
Reposted fromhormeza hormeza viapoezja poezja
nicdostracenia
9393 f9d1 500
Wycinki w termosie
Reposted fromhormeza hormeza viasatyrlane satyrlane

May 05 2019

nicdostracenia
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
nicdostracenia
Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania.
— Walt Disney
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viasatyrlane satyrlane
nicdostracenia
W głowie kołatało mi się zdanie z wiersza Cummingsa: "Lubię swe ciało, kiedy jest przy twoim ciele". To prawda, (...). Przy tobie o wiele bardziej lubię siebie i swoje ciało.
— Jill Santopolo - "Światło, które utraciliśmy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa

May 03 2019

nicdostracenia
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viasatyrlane satyrlane
nicdostracenia
6776 d584 500
Reposted fromoll oll viatobecontinued tobecontinued
nicdostracenia
Nawet jeśli nie byliśmy razem, wciąż kontrolował rytm bicia mojego serca.
— Brittainy C. Cherry - "Zawsze i wszędzie"

May 02 2019

nicdostracenia
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacannellle cannellle
nicdostracenia
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
nicdostracenia
To był taki czas w naszym życiu kiedy duzo się dzialo. Jezdzilsimy na praktykach w pogotowiu, braliśmy kwas, sluchalismy Breakoutu. Ciekawe co przyniosa lata XX.
Reposted fromyanek yanek

April 28 2019

nicdostracenia
3163 76b1
Władysław Broniewski  "Wiersz antykobiecy" 
Nie do­ko­cha­ły­ście mnie, wszyst­kie ko­bie­ty...  (Tu­taj so­bie z ci­cha wes­tchnę. Rym: " nie­ste­ty").  Ja bym przy wa­szej po­mo­cy  nie znał bez­sen­nych nocy,  bu­dził­bym się rano, ra­do­sny  i szu­kał­bym rymu do " wio­sny",  to­mów wier­szy by­ło­by wię­cej,  mniej al­ko­ho­lu  ( za to nie rę­czę, ale bym wo­lał).  Mniej pod Vil­lo­na,  mniej pod Bau­de­la­ire'a,  ale wie­lu bym rze­czy do­ko­nał..."  Cho­le­ra!
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatobecontinued tobecontinued
nicdostracenia
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
nicdostracenia
I tak się właśnie kończy świat. Nie hukiem, ale skomleniem. 
— Thomas Stearns Eliot, Poezje wybrane.
Reposted fromlovvie lovvie viaoll oll
nicdostracenia
9513 db00 500
Reposted frompiehus piehus viaeyot eyot
nicdostracenia
8253 b6e0
Reposted frommartynkowa martynkowa viatobecontinued tobecontinued
nicdostracenia
Było miło. Jak sobie tak pomyślę, to rzeczywiście było miło. Przez kilka głupich, przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów. Chwil - paragonów. Przez chwilę rzeczywiście było miło. 
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwagabunda wagabunda viatobecontinued tobecontinued
nicdostracenia
Każda silna kobieta powinna raz w miesiącu wypić butelkę wódki i popłakać - to nie oznaka słabości, lecz aktualizacja oprogramowania.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasatyrlane satyrlane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl