Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

nicdostracenia
2991 d96a 500
rupi kaur - słońce i jej kwiaty
nicdostracenia
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viapoppyseed poppyseed
nicdostracenia
Kobieta powinna być zadbana przede wszystkim intelektualnie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viamrs-cosmos mrs-cosmos

March 19 2018

nicdostracenia
4637 92f8 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn

March 17 2018

nicdostracenia
piłem melisę na uspokojenie, ale wkurwiał mnie jej smak.
— usłyszane.

March 14 2018

nicdostracenia
2681 8b70 500
Reposted frombzdura bzdura viathe-lapis-lazuli the-lapis-lazuli

March 06 2018

nicdostracenia
5302 a7f1 500
nicdostracenia
nicdostracenia
5818 f53c 500
Reposted fromRMA RMA vialookbook lookbook
nicdostracenia
Sprzyjające okoliczności znajdują się zawsze na innej drodze.
— prawo Murphy'ego
nicdostracenia
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax viawonderwall wonderwall
nicdostracenia
9843 4479
Reposted fromkarahippie karahippie viayouaresonaive youaresonaive
nicdostracenia
2091 4f39 500
Reposted from777727772 777727772 viayouaresonaive youaresonaive
nicdostracenia
- Dlaczego się ze mną ożeniłeś?
- Z powodu śniadania - powiedziałem - szukałem kogoś, z kim mógłbym przez całe życie jeść śniadanie i wówczas mój wybór - tak się to przecież nazywa - padł na ciebie. Byłaś zawsze cudowną partnerką śniadań. Nigdy się z tobą nie nudziłem.
— Heinrich Boll, i nie poskarżył się ani jednym słowem.
nicdostracenia
Reposted fromkriokineza kriokineza viastylish stylish
nicdostracenia
nicdostracenia
4487 0191 500
"Ości" 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viajazzuj jazzuj
nicdostracenia
Byłem buntownikiem łagodnym, najłagodniejszym z możliwych, ale krańcowym. Poszedłem do końca. Czy za daleko? Chciałem unieść wszystkie nieszczęścia świata ludzi. I zwariowałem. Ale czy od tego? Nie wiem.
— Stachura, Pogodzić się ze światem
nicdostracenia
nicdostracenia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl