Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2019

nicdostracenia
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakiks kiks
nicdostracenia
3222 563b
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszarakoszula szarakoszula

October 31 2019

nicdostracenia
Reposted frombluuu bluuu
nicdostracenia
Można być silną kobietą i ponad wszystko pragnąć miłości mężczyzny.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
nicdostracenia
9134 f719 500
Ja, Olga Hepnarova 2
nicdostracenia
6730 80cb 500
Reposted fromexistential existential viaCattleya Cattleya
nicdostracenia
1062 7bdb 500
Ja, Olga Hepnarova 4
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamefir mefir

October 27 2019

nicdostracenia
8779 28f7 500
Gnój, Wojciech Kuczok
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0
nicdostracenia
(...)Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego
— Marcin Bruczkowski - Radio Yokohama
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawszystkodupa wszystkodupa
nicdostracenia
6092 7c85 500
nicdostracenia
6089 cc39
nicdostracenia
6314 8a21 500
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
nicdostracenia
3506 d2c5 500
nicdostracenia
7173 527c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaeyot eyot
nicdostracenia

October 26 2019

nicdostracenia
6784 9eba 500
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viaunusual unusual
nicdostracenia
Przeklęta chwila, w której doszłam do przekonania, że niewiele jest spraw, na których by mi tak zależało, jak na nim
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaunusual unusual
nicdostracenia
Strasznie we mnie wszystko reaguje ostatnio, jak, kurwa, w laboratorium chemicznym. 
— mocarne słabosci
Reposted frommoreorless moreorless viapoppyseed poppyseed
nicdostracenia
- Musimy się kiedyś spotkać, porozmawiać - mówi po dłuższej chwili, gdy ja sprawdzam telefon.
- Właśnie się spotkaliśmy i rozmawiamy - mówię.
- Słuchaj, to jak wyszło... - Pochyla głowę, aby nie patrzeć mi w oczy.
- Jak wyszło, tak wyszło - mówię. - Teraz to nie ma żadnego znaczenia.
- Dla mnie ma - mówi.
- Dla mnie nie - kłamię.
Kłamię, bo nadepnęła mi na twarz, bo złamała mi nos. Kłamię, bo coś we mnie było, coś, o czym nie wiedziałem, a ona mi to zabrała. (...) Może za często do niej dzwoniłem. Może powiedziałem jej za wiele o sobie. Może popełniłem ten błąd, koszmarny błąd, przytulania się do niej w środku nocy i słuchania jak oddycha. Może pozwoliłem sobie za bardzo przy niej odpoczywać. Może po raz pierwszy w życiu od czegokolwiek się uzależniłem. (...)
- Spotkajmy się jakoś tak, żeby nie być, wiesz, przestraszonymi, zaskoczonymi - mówi po chwili, podnosząc wzrok.
- Może. Kiedyś. - mówię, wsadzając sobie w końcu do ust trochę sałatki i dodając z pełnymi ustami: - Po prostu zadzwoń.
- Na który telefon? - próbuje żartować.
- Wiesz, na który - odpowiadam.
(...)
Parę dni później w końcu skasowałem jej numer.
Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce ostrożnie jak perłę i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci, zgubi. Potem, znacznie później, zostaniesz sam z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tę dziurę mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
Każdy ma tę małą lampkę, ten kryptonit. Ja też. Nigdy nie powinienem go nikomu pokazywać.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl