Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2017

nicdostracenia
nicdostracenia
Reposted fromgarstki garstki viatobecontinued tobecontinued

November 22 2017

nicdostracenia
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viagriber griber
nicdostracenia
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutoflove outoflove
nicdostracenia
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso

November 15 2017

nicdostracenia
Gdybym uciekła niespodziewanie...
Znasz mnie na tyle, żeby wiedzieć gdzie mnie szukać?
— sziiiz.soup.
Reposted fromsziiiz sziiiz viadynamite dynamite
nicdostracenia
Ja, proszę pana, nie jestem zły człowiek, chociaż nie brak by mi było powodów, aby nim być.
— Camilo José Cela
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viadynamite dynamite
5471 2013 500
Reposted fromdivi divi viadynamite dynamite
5138 1133 500
nicdostracenia
- Daj mi trzy godziny, potem zarezerwuj przynajmniej osiem.
- Jaka skromność... zarezerwuję cały dzień.
- Następny lepiej też. Nie wiadomo czy będziesz mogła chodzić.
— Perwersje z serii "mistrz podrywu".
Reposted frompensieve pensieve viadynamite dynamite

November 11 2017

nicdostracenia
nicdostracenia
6574 946d 500
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
nicdostracenia
6182 8375
2989 e3f1

November 05 2017

nicdostracenia
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viamrs-cosmos mrs-cosmos
nicdostracenia
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
nicdostracenia
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
nicdostracenia

- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.

— Olga Frycz
Reposted fromUndomiel Undomiel viasatyrlane satyrlane
nicdostracenia
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
nicdostracenia
4218 003e 500
Reposted fromPoranny Poranny viajoannna joannna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl