Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2019

nicdostracenia
Kiedy, jak nie w młodości, jest czas na popełnianie błędów?
— Wanda Rabczewska
nicdostracenia
nicdostracenia
Gdy wybucha namiętność, człowiek jest zdolny zniszczyć swój świat dla jednego mebla - łóżka. Uczucie potrafi przerobić nas na szaleńca. To bardzo ciekawe literacko, ale naprawdę miłość jest wtedy, sądzę, kiedy człowiek czuje się dobrze i rozwija, a nie wtedy, gdy jak chomik biega w kółko, a tak naprawdę stoi w miejscu.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viaszarakoszula szarakoszula
nicdostracenia
Szczęście jest wtedy, gdy bardziej ci nie zależy niż zależy. Nie mówię o niedbaniu o uczucia czy o siebie nawzajem. Raczej o odpuszczeniunapięcia, niewyolbrzymianiu bzdur.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viasmaller smaller
nicdostracenia
4005 207f 500
Reposted fromsoftboi softboi viajointskurwysyn jointskurwysyn
nicdostracenia
4000 9092 500
Reposted fromsoftboi softboi viajointskurwysyn jointskurwysyn
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
nicdostracenia

May 12 2019

nicdostracenia
Pisz do mnie czasem, bo umieram
Pisz tak, jakbyś myślał, że nigdy nikomu tego nie pokażesz
A później wyślij
Reposted fromxalchemic xalchemic viasatyrlane satyrlane
nicdostracenia
– (…), gdyby pani wiedziała, ile razy byłem zakochany w ten sposób!  – Ależ jak to, w kim?  – W nikim, w ideale, w tej co się we śnie przyśni. Stwarzam w marzeniu całe powieści. 
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
nicdostracenia
1353 9c18
Reposted fromhormeza hormeza viapoezja poezja
nicdostracenia
9393 f9d1 500
Wycinki w termosie
Reposted fromhormeza hormeza viasatyrlane satyrlane

May 05 2019

nicdostracenia
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
nicdostracenia
Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania.
— Walt Disney
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viasatyrlane satyrlane
nicdostracenia
W głowie kołatało mi się zdanie z wiersza Cummingsa: "Lubię swe ciało, kiedy jest przy twoim ciele". To prawda, (...). Przy tobie o wiele bardziej lubię siebie i swoje ciało.
— Jill Santopolo - "Światło, które utraciliśmy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa

May 03 2019

nicdostracenia
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viasatyrlane satyrlane
nicdostracenia
6776 d584 500
Reposted fromoll oll viatobecontinued tobecontinued
nicdostracenia
Nawet jeśli nie byliśmy razem, wciąż kontrolował rytm bicia mojego serca.
— Brittainy C. Cherry - "Zawsze i wszędzie"

May 02 2019

nicdostracenia
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacannellle cannellle
nicdostracenia
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl